1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
 

Facebook

  • Baner

Zaželi - Program zapošljavanja žena

  • Baner

Strukturni fondovi

  • Baner

Gruntovnica i katastar

  • Baner

Arkod

  • Baner

OBAVIJEST o provedbi jesenske deratizacije na području Općine Jagodnjak

U periodu od 28.10. do 04.11.2021. godine provoditi će se sustavna deratizacija u naseljima Općine Jagodnjak. Suzbijanje štetnih glodavaca (štakora, miševa) provesti će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično pojavljuju štetni glogavci ( na puteve njihovog kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve neciljane skupine).

Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid d.o.o. Bilje.

Građane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu mještani će biti obaviješteni putem plakata.

Raspored provođenja deratizacije:

- sva naselja Općine, počevši od naselja Majške Međe, Bolman, Novi Bolman i Jagodnjak

Podaci o sredstvu kojim će se obavljati deratizacija:

1. Trgovački naziv: PESTRIX ŽITNI MAMAC PRO

  • aktivna tvar: brodifakum
  • otrovnost: biocid
  • antidot: vitamin K1 (fitomenadion)

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, akcija se odgađa do prvog vremenski pogodnog termina

Izgradnja ulice Zmaj Jove

informativna-ploca-7.2.2-opcina-jagodnjak-1

Izgradnja DVD doma

informativna ploca dvd

Vodič za ulagače - ukratko