Vodovod

Ispis

 

vodoopskrba

Općina Jagodnjak nalazi se u ritskom području visokog nivoa podzemnih voda. Dodatno, Općina je prevashodno stočarsko-ratarski kraj, koji nema izgrađenu kanalizaciju. Postoje septičke jame, koje su velika prijetnja zdravlju. Slučajevi zaraznih bolesti zbog neispravne pitke vode su česti.
Problem je identificiran davno, a realizacija je započela prije nekoliko godina. Prije pristupanja izradi projektne dokumentacije za Jagodnjak, sprovedena je anketa u selu radi sondiranja interesa. Kao što se moglo pretpostaviti, stanovništvo Jagodnjaka je većinom podržalo ideju. Ograničenje je bilo u nedostatku novaca, jer se radi o skupom projektu vrijednom oko 2,7 miliona kuna. Obzirom da Općina ima naslijeđenu zaostalu i nefunkcionalnu infrastrukturu, općinski proračun ne može riješiti sve probleme odjednom.

Izvođač radova bilo je javno komunalno poduzeće Vodoopskrba d.o.o. iz Darde i Đurkin d.o.o. iz Čakovca. Radovi su izvođeni sukladno važećoj tehničkoj dokumentaciji (glavni projekt uradio je Hidroprojekt - ing - Zagreb. Naziv: Magistralni cjevovod Uglješ - Novi Čeminac - Jagodnjak i vodoopskrbne mreže u naseljima Novi Čeminac i Jagodnjak) . U Jagodnjaku je izgrađeno oko 12 km vodoopskrbne mreže,  izgrađen je magistralni cjevovod i vodotoranj.
Pored Vodoopskrbe, poslove vezane za izgradnju vodovodne mreže u Općini obavlja i Baranjski vodovod iz Belog Manastira.

U 2011. godini završena je izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže u Jagodnjaku.

Za Bolman i Novi Bolman urađen je projekt magistralnog cjevovoda Jagodnjak-Novi Bolman-Bolman-Petlovac-Beli Manastir. Magistralni cjevovod je izgrađen 2013. godine, pa se domaćinstva u glavnim ulicama u Bolmanu i Novom Bolmanu mogu priključiti na vodovod. Napravljena je kompletna projektna dokumentacija za sekundarnu vodoopskrbnu mrežu za Bolman/Novi Bolman. Izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže u Bolmanu/Novom Bolmanu u završnoj je fazi, a  završetak radova planira se do kraja 2016. godine. 

Vodopskrbni i magistralni cjevovodi financirani su iz općinskog i županijskog proračuna, od Fonda za regionalni razvoj, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (EIB-II), a izgradnju sekundarnog vodovoda u Bolmanu sufinanciraju JP Hrvatske vode i Općina Jagodnjak.

Inače, vodoopskrba je jedan od županijskih prioriteta. Plan je da se narednih godina kompletno riješi problem vodoopskrbe u Osječko-baranjskoj županiji .